TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Terapia młodzieży

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Terapia młodzieży to regularne spotkania terapeuty (tzw. sesje terapeutyczne)  z osobą niepełnoletnią wkraczającą w okres dorosłości, będącą w różnych fazach okresu dojrzewania i odkrywania swojej tożsamości. Spotkania te mają stałą częstotliwość i prowadzone są zawsze przez tego samego psychoterapeutę. Ich częstotliwość jest zależna od złożoności problemu nastolatka. Mogą one być związane z obniżonym nastrojem, lękiem społecznym, problemami w relacjach z rodzicami, rówieśnikami, wychowawcami, trudnościami wchodzenia w relacje uczuciowe, czy też podejmowaniem zachowań ryzykownych, np. eksperymentowaniem z używkami lub trudnościami szkolnymi. Istotnym obszarem pracy terapeutycznej jest także praca nad zadaniami rozwojowymi tego okresu życia, np. praca nad rozwojem własnej autonomii, poczucia sprawstwa, poszukiwaniem własnej tożsamości, akceptacji siebie. 

Zazwyczaj sesje odbywają się raz w tygodniu, choć możliwe jest również zakontraktowanie sesji  o innej częstotliwości spotkań. Czas trwania każdej sesji to 50 minut. To jak długo trwa terapia zależne jest od ustalonych wspólnie z pacjentem celów i złożoności zagadnień, trudności, nad którymi pracuje on wspólnie z psychoterapeutą.

Początkowe sesje (zazwyczaj 3 pierwsze) mają charakter diagnostyczny. Do udziału w pierwszej sesji zapraszany jest rodzic/opiekun prawny nastolatka, który podpisując kontakt terapeutyczny wyraża zgodę na udział dziecka/podopiecznego w terapii. W trakcie kolejnych kliku sesji zbierany jest wywiad z nastolatkiem, który służy poznaniu jego aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej,  jego planów i oczekiwań względem terapii. Sesje te kończą się wspólnym ustaleniem celów terapii i zasad współpracy – podpisaniem tzw. kontraktu terapeutycznego.

Psychoterapeuci

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Jolanta Jarczyńska

Jestem doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem, profilaktykiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Specjalizuję się w terapii młodzieży i osób dorosłych. Prowadzę terapie indywidualne, par i małżeństw oraz udzielam konsultacji wychowawczych.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas