TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Violetta Wieczerzak
tel. 506 024 707

violetta.wieczerzak@terapioteka.pl

Nasz zespół

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

Jestem certyfikowanym psychoonkologiem, pedagogiem, terapeutką traumy. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie i ich rodzinami, osobami po stracie dziecka, osobami w żałobie, rodzinami osób chorych przewlekle. Od 2007 roku koordynuję pracą toruńskiego oddziału Akademii Walki  z Rakiem, opracowuję autorskie metody wsparcia osób chorującymi na raka. Na terenie Torunia prowadzę szereg akcji społecznych i profilaktycznych mających na celu edukację dotyczącą choroby nowotworowej i radzenia sobie z nią.

więcej

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Swoje kompetencje rozwijam, jako terapeuta dialogu motywującego będąc przed certyfikacją prowadzoną przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego w Gdańsku. Pracuję z pacjentami w nurcie terapii motywującej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej.

więcej

Jolanta Jarczyńska

Jestem psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej, pedagogiem, profilaktykiem, socjoterapeutą. Od kilku lat prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Toruniu, specjalizuję się w terapii młodzieży i osób dorosłych, pracuję także na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

więcej

Violetta Wieczerzak

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, psychotraumatologiem, interwentem kryzysowym. Od ponad 30 lat pracuję z młodzieżą. Wspieram dzieci i młodzież umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, tworzę i realizuję projekty, których celem jest wspomaganie rozwoju psychospołecznego moich podopiecznych. Od wielu lat współpracuję, jako wolontariusz, z Fundacją Światło gdzie pomagam osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży w kryzysie choroby.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas