TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Terapia dorosłych

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Terapia dorosłych to regularne spotkania psychoterapeuty z pełnoletnim pacjentem (tzw. sesje terapeutyczne). Spotkania te mają stałą częstotliwość i prowadzone są zawsze przez tego samego psychoterapeutę. Ich częstotliwość jest zależna od złożoności problemu pacjenta. Zazwyczaj sesje odbywają się raz w tygodniu, choć możliwe jest również zakontraktowanie sesji  o innej częstotliwości spotkań.   

Czas trwania każdej sesji to 50 minut. To jak długo trwa terapia zależne jest od ustalonych wspólnie z pacjentem celów i złożoności zagadnień, trudności, nad którymi pracuje on wspólnie z psychoterapeutą.

Początkowe sesje (zazwyczaj 3 pierwsze) mają charakter diagnostyczny. W ich trakcie zbierany jest wywiad z pacjentem, który służy poznaniu jego aktualnej i przeszłej sytuacji  życiowej,  jego planów i oczekiwań względem terapii. Sesje te kończą się wspólnym ustaleniem celów terapii i zasad współpracy – podpisaniem tzw. kontraktu terapeutycznego.

Psychoterapeuci

Jolanta Jarczyńska

Jestem doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem, profilaktykiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Specjalizuję się w terapii młodzieży i osób dorosłych. Prowadzę terapie indywidualne, par i małżeństw oraz udzielam konsultacji wychowawczych.

więcej

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

Jestem certyfikowanym psychoonkologiem, pedagogiem, terapeutką traumy. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie i ich rodzinami, osobami po stracie dziecka, osobami w żałobie, rodzinami osób chorych przewlekle.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas