TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Violetta Wieczerzak
tel. 506 024 707

violetta.wieczerzak@terapioteka.pl

Terapia dzieci

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Terapia dzieci to regularne spotkania terapeuty (tzw. sesje terapeutyczne)  z dzieckiem (w wieku od 6 do 11 lat). Spotkania te mają stałą częstotliwość i prowadzone są zawsze przez tego samego psychoterapeutę. Sesje terapeutyczne ukierunkowane są w zależności od trudności zgłaszanych przez rodziców/opiekunów dziecka. Mogą one być związane z kryzysem adaptacyjnym (rozpoczęcie edukacji przedszkolnej/szkolnej dziecka), obniżonym nastrojem, lękiem społecznym, problemami w relacjach z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami, trudnościami szkolnymi, doświadczaniem kryzysowych sytuacji takich, jak np.: separacja, rozwód rodziców lub ich śmierć.

Początkowe sesje (zazwyczaj 3 pierwsze) mają charakter diagnostyczny. Do udziału w pierwszych sesjach zapraszany jest rodzic/opiekun prawny dziecka, który podpisując kontakt terapeutyczny wyraża zgodę na udział dziecka/podopiecznego w terapii. W trakcie kolejnych kliku sesji zbierany jest wywiad na temat dziecka. Służy on poznaniu jego aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej,  ustaleniu planów i oczekiwań względem terapii dziecka. Sesje te kończą się wspólnym ustaleniem celów terapii i zasad współpracy – podpisaniem tzw. kontraktu terapeutycznego.

Psychoterapeuci

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Violetta Wieczerzak

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą, psychotraumatologiem, interwentem kryzysowym. Pomagam młodym ludziom, którzy doświadczają kryzysów życiowych, borykają się z niską samooceną, przeżywają trudności w relacjach rodzicielskich czy rówieśniczych, przejawiają skłonności do zachowań autodestrukcyjnych.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas