TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Violetta Wieczerzak
tel. 506 024 707

violetta.wieczerzak@terapioteka.pl

Image

Centrum wsparcia, psychoterapii
i rozwoju osobistego

Image

"Im dalej pójdę, tym bardziej siebie poznam"
Andrew McCarthy

Nasz zespół

Alicja Potorska

Specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta dialogu motywującego, pedagog, profilaktyk.
Pomagam osobom:
– cierpiącym na zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia emocjonalne, zaburzenia adaptacyjne (współuzależnienie)
– szkodliwie używającym, uzależnionym i cierpiącym na zaburzenia współistniejące
– borykającym się z uzależnieniem behawioralnym (od czynności)
– będącym w kryzysie życiowym
– rozważającym podjęcie ważnej zmiany w życiu
– borykającym się z trudnościami w relacjach z dziećmi lub problemami wychowawczymi dzieci i młodzieży

więcej

Jolanta Jarczyńska

Psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta, profilaktyk.
Pomagam osobom:
– cierpiącym na: zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, cyklotymia i inne), zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia obsesyjno–kompulsyjne, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w relacjach międzyludzkich
– doświadczających niskiego poczucia własnej wartości
– będącym w kryzysie emocjonalnym, zawodowym, życiowym
– borykającym się z problemami wychowawczymi
– będącym w stresie
– podejmującym zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenia)

więcej

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

Psychoonkolog, pedagog, interwentka kryzysowa, terapeutka traumy.
Pomagam osobom:
– chorującym onkologicznie oraz ich rodzinom
– po stracie dziecka, w żałobie
– doświadczającym w swoim życiu tramy związanej z przemocą seksualną, fizyczną, psychiczną
– doświadczającym traumy związanej z pandemią
– z zaniedbaniami wczesnodziecięcymi, DDA
– będącym w kryzysie życiowym np. w zakresie relacji z rodzicami, małżonkami/partnerami, dziećmi czy innymi ważnymi osobami.
Obok terapii indywidualnej, prowadzę grupy wsparcia i rozwoju osobistego.

więcej

Violetta Wieczerzak

Pedagog, socjoterapeuta, psychotraumatolog, interwent kryzysowy.
Pomagam młodym ludziom, którzy:
– doświadczają kryzysów życiowych
– borykają się z niską samooceną (nie rozpoznały zasobów własnych)
– przeżywają trudności w relacjach rodzicielskich czy rówieśniczych
– przejawiają skłonności do zachowań autodestrukcyjnych

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas