TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Terapia par

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Terapia par/małżeństw to regularne spotkania (sesje terapeutyczne) psychoterapeuty z partnerami/małżonkami. Spotkania te mają stałą częstotliwość i prowadzone są zawsze przez tego samego psychoterapeutę. Częstotliwość spotkań zależna jest od złożoności problemu/kryzysu, nad  którym pracuje para z psychoterapeutą.

Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, choć możliwe jest również zakontraktowanie sesji o innej częstotliwości spotkań.  Czas trwania każdej sesji to 120 minut. Początkowe sesje mają charakter diagnostyczny, w ich trakcie psychoterapeuta wysłuchuje obie strony znajdujące się w kryzysie, przeżywające trudności w relacji, poszukuje przyczyn problemów w związku. W dalszej kolejności pacjenci wraz z psychoterapeutą ustalają cele terapii i pracują nad sposobami rozwiązania problemów.

Spotkania z psychoterapeutą służą usprawnieniu wzajemnej komunikacji między partnerami/małżonkami, pozwalają na lepsze rozumienie potrzeb każdej strony, jej emocji, zachowań, pomagają w znalezieniu  kompromisu. Pacjenci zachęcani są przez psychoterapeutę do samodzielnej pracy nad poprawą relacji w związku już poza gabinetem terapeutycznym.

Psychoterapeuci

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

Jestem certyfikowanym psychoonkologiem, pedagogiem, terapeutką traumy. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie i ich rodzinami, osobami po stracie dziecka, osobami w żałobie, rodzinami osób chorych przewlekle.

więcej

Jolanta Jarczyńska

Jestem doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem, profilaktykiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Specjalizuję się w terapii młodzieży i osób dorosłych. Prowadzę terapie indywidualne, par i małżeństw oraz udzielam konsultacji wychowawczych.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas