TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Psychoonkologia

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Psychoonkologia łączy dwie dziedziny nauki- psychologię i onkologię i opiera się na założeniu ścisłego związku pomiędzy psychiką a kondycją fizyczną organizmu.

Z badań wynika, iż pozostawanie przez dłuższy czas w stanie silnego stresu, w znacznym stopniu utrudnia organizmowi proces leczenia i powrotu do zdrowia. Dlatego tak ważne w chorobie onkologicznej jest przywracanie równowagi psychicznej i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób chorujących aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc proces zdrowienia.

Pomoc psychoonkologiczna skierowana jest do pacjentów zmagających się z nowotworami, którym trudno jest radzić sobie z emocjami i codziennymi troskami wynikającymi z choroby, lub którzy chcą odzyskać lub wzmocnić motywację do życia niezbędną w procesie leczenia raka.

Psychoonkolog zajmuje się także osobami z najbliższego otoczenia chorego, udzielając wskazówek jak skutecznie wspierać chorego oraz jak radzić sobie ze stresem w sytuacji gdy choruje bliska nam osoba. Kiedy rodzina rozumie przebieg choroby nowotworowej i wie jak może skutecznie wspierać i komunikować się z osobą chorującą, to pacjenci mają większą siłę, aby walczyć z nowotworem oraz angażować się w proces zdrowienia.

Zadaniem psychoonkologa, jest towarzyszenie i wspieranie osób chorujących nowotworowo oraz ich bliskich na wszystkich etapach choroby. Psychoonkolog pomaga w odnalezieniu się w sytuacji choroby, radzeniu sobie z jej negatywnymi skutkami, w budowaniu systemu wsparcia wewnętrznego i zewnętrznego. Praca z psychoonkologiem obejmuje również edukację, dotyczącą konkretnych technik zmiany postaw i myśli, sposobów redukcji stresu oraz poprawy samopoczucia, takich jak: wizualizacje, relaksacja lub nauka oddychania.

Formy pomocy to konsultacje indywidualne, praca w grupie wsparcia, udział w warsztatach. Osoby trafiające do gabinetu psychoonkologa mają szansę na łatwiejsze i mniej bolesne – pod kątem psychicznym – przejście przez chorobę i powrót do zdrowia.
Psychoonkolog pomaga również przeprowadzić rodziny przez śmierć osoby najbliższej.

Psychoonkolog

Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

Jestem certyfikowanym psychoonkologiem, pedagogiem, terapeutką traumy. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami chorymi onkologicznie i ich rodzinami, osobami po stracie dziecka, osobami w żałobie, rodzinami osób chorych przewlekle.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas