TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Terapia uzależnień

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Terapia uzależnień to systematyczne spotkania terapeuty z osobą używającą substancji psychoaktywnych lub zmagającą się z uzależnieniem behawioralnym.

Sesje terapeutyczne polegają na wydobyciu i wzmacnianiu motywacji pacjenta do zmiany w kierunku poprawy jego funkcjonowania psychospołecznego i prozdrowotnej postawy życiowej, wyrażonej w trosce o siebie i relacje z innymi.

Terapia pogłębiania wgląd pacjenta w swój stan emocjonalny i schematy reagowania podtrzymujące używanie substancji lub wykonywanie czynność (gry komputerowe, hazard, praca, zakupy, korzystanie z telefonu i inne).

Plan terapii uzgadniany jest wraz z pacjentem, po ukierunkowaniu na cele ważne dla niego. Sesje terapeutyczne mogą polegać na pracy nad całkowitą abstynencją lub przywróceniem kontroli i reedukacją doświadczanych przez pacjenta szkód. Wówczas terapia ukierunkowana jest na ograniczenie używania substancji lub wykonywania czynności, a jako efekt zmiany traktowane jest polepszenie funkcjonowania pacjenta, realizacja zadań życiowych i ról społecznych, poprawa zdrowia.

Sesje oscylują wokół wywołania motywacji do zmiany ważnej dla pacjenta, wydobycia i wzmocnienia jego zasobów oraz zaplanowania i omówienia działań na drodze do zmiany. Spotkania z terapeutą mają na celu udzielanie wsparcia pacjentowi w realizacji zmiany.

Psychoterapeuci

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas