TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Terapia motywująca

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Terapia motywująca skierowana jest do osób przeżywających kryzys życiowy, emocjonalny, poszukujących wparcia lub rozważających podjęcie istotnej zmiany (np.: poprawy relacji z członkami rodziny lub innymi ważnymi osobami, zakończenia związku, rozwodu, uniezależnienia się w relacji, zaprzestania lub zwiększenia kontroli używania substancji, zmiany nawyków).

 Sesje prowadzone są w sposób pozwalający pacjentowi na przyjrzenie się doświadczanym trudnościom, swoim emocjom i potrzebom, rozważeniu swoich celów, odkryciu zasobów i wzmocnieniu siebie, a także zaplanowaniu zmiany otrzymując wsparcie na drodze osiągania założonych celów.

Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się raz w tygodniu, lub co dwa tygodnie w zależności od potrzeb pacjenta. Pierwsze 3 sesje skoncentrowane są na angażowaniu w terapię i rozpoznaniu trudności, czas trwania cyklu spotkań zależy od ustalonych wraz z pacjentem celów.

Psychoterapeuci

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas