TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Konsultacje dla rodziców/opiekunów młodzieży

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Konsultacje wychowawcze dla rodziców/opiekunów młodzieży to spotkania, w czasie których rodzice/opiekunowie nastolatków zadają psychoterapeucie pytania na temat niepokojących zachowań u ich dorastających dzieci/podopiecznych, tempa i poziomu ich rozwoju.  Głównym celem konsultacji jest rozpoznanie trudności w aktualnym rozwoju nastolatka, które mogą dotyczyć zmiany w jego życiu (separacja, rozwód/rozstanie rodziców, śmierć rodzica, poznanie partnera/partnerki rodzica, zmiany progu edukacyjnego, trudności w budowaniu pierwszych relacji uczuciowych) oraz pojawiających się zaburzeń, np. zaburzeń nastroju i lękowych (np. epizody depresji młodzieńczej, fobii społecznej, OCD), wybuchów złości, zachowań autodestrukcyjnych, np. samookaleczeń, myśli i prób samobójczych, czy też trudności w relacjach z rówieśnikami, itp.

Spotkania te ukierunkowane są także na wspieranie rodziców/opiekunów nastolatków doświadczających trudności i problemów związanych z okresem dorastania dziecka (np. komunikacji z nastolatkiem, zmianą zachowań nastolatka, eksperymentowaniem z substancjami, określeniem swojej tożsamości).

W czasie spotkania konsultacyjnego stawiana jest wstępna diagnoza nastolatka i ustalane są możliwości udzielenia jemu dalszej pomocy, a niekiedy  rodzinie (np. sugeruje się skierowanie rodziny na terapię systemową).  W ramach konsultacji udzielane są również wskazania co do potrzeby podjęcia dalszej konsultacji z innymi specjalistami, np. z psychiatrą, neurologiem, seksuologiem, terapeutą systemowym, terapeutą uzależnień, itp.

Konsultacje są przeznaczone także, dla rodziców planujących rozwód lub przeżywających trudności i problemy w sytuacji okołorozwodowej lub doświadczających alienacji rodzicielskiej. Konsultacje trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu lub co drugi tydzień. Liczba spotkań konsultacyjnych jest uzależniona od zgłaszanych problemów oraz potrzeb rodziców.

Konsultacja wychowawcza zazwyczaj połączona jest z psychoedukacją, której celem jest przede wszystkim udzielenie rodzicom/opiekunom informacji na temat prawidłowości rozwoju ich dziecka oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i potrzeb dziecka i rodziców/opiekunów. Tematem konsultacji i psychoedukacji może być każde zachowanie trudne, problemy i uczucia pojawiające się w relacji  nastolatek-rodzic/opiekun, nastolatek-rówieśnicy, nastolatek-inni dorośli, nastolatek – zadania.

Psychoterapeuci

Jolanta Jarczyńska

Jestem doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem, profilaktykiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Specjalizuję się w terapii młodzieży i osób dorosłych. Prowadzę terapie indywidualne, par i małżeństw oraz udzielam konsultacji wychowawczych.

więcej

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas