TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Psychoedukacja dzieci

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Psychoedukacja dzieci polega na udzieleniu dziecku informacji na temat prawidłowości rozwoju oraz sposobów radzenia sobie z określonym trudnościami wieku wczesnodziecięcego. Spotkania opierają się na psychoedukacji w zakresie regulacji emocji i pracy w kierunku zmiany zachowań oraz pozytywnej adaptacji do zmiany. Istotna w pracy z dziećmi jest współpraca z rodzicami/opiekunami.

Tematem psychoedukacji dziecka może być każde zachowanie trudne, problemy i uczucia pojawiające się w relacji dziecko-rodzic/opiekun, dziecko-rówieśnicy, dziecko-inni dorośli, dziecko – zadanie.

Spotkania adresowane są do dzieci od 6 do 11 roku życia, odbywają się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie, w zależności od rozpoznanej trudności, wieku i potrzeb dziecka. Czas trwania jednej sesji to 50 minut.

Psychoterapeuci

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas