TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Konsultacje psychoterapeutyczne młodzieży

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Konsultacje psychoterapeutyczne młodzieży to spotkania, w czasie których psychoterapeuta diagnozuje poziom i tempo rozwoju nastolatka, zwłaszcza poziom jego rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego. Ich głównym celem jest rozpoznaniu trudności w aktualnym rozwoju nastoletniego pacjenta, które mogą dotyczyć zmiany w jego życiu (separacja, rozwód/rozstanie rodziców, śmierć rodzica, poznanie partnera/partnerki rodzica, zmiany progu edukacyjnego, trudności w budowaniu pierwszych relacji uczuciowych) oraz pojawiających się zaburzeń, np. zaburzeń nastroju i lękowych (np. epizody depresji młodzieńczej, fobii społecznej, OCD), wybuchów złości, zachowań autodestrukcyjnych, np. samookaleczeń, myśli i prób samobójczych, czy też trudności w relacjach z rówieśnikami, itp.

Sesje adresowane są do młodzieży od 11 do 18 roku życia. Odbywają się raz w tygodniu, lub co dwa tygodnie, w zależności od rozpoznanej trudności. Czas trwania cyklu spotkań zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb nastolatka. Do udziału w pierwszym spotkaniu zapraszany jest rodzic/opiekun prawny nastolatka, który wyraża zgodę na jego konsultację psychoterapeutyczną.

Psychoterapeuci

Jolanta Jarczyńska

Jestem doktorem nauk humanistycznych, pedagogiem, profilaktykiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Specjalizuję się w terapii młodzieży i osób dorosłych. Prowadzę terapie indywidualne, par i małżeństw oraz udzielam konsultacji wychowawczych.

więcej

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas