TERAPIOteka wykorzysta wprowadzone w formularzu dane zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Umów wizytę

Alicja Potorska
tel. 505 691 979

alicja.potorska@terapioteka.pl

Małgorzata Rębiałkowska - Stankiewicz
tel. 502 701 880
malgorzata.stankiewicz@terapioteka.pl

Jolanta Jarczyńska
tel. 512 265 141

jolanta.jarczynska@terapioteka.pl

Konsultacje
psychoterapeutyczne dzieci

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Konsultacje psychoterapeutyczne dzieci to spotkania, w czasie których psychoterapeuta diagnozuje poziom i tempo rozwoju dziecka, zwłaszcza poziom jego rozwoju psychospołecznego i emocjonalnego. Ich głównym celem jest rozpoznaniu trudności w aktualnym rozwoju dziecka, które mogą dotyczyć zmiany w jego życiu (separacja, rozwód/rozstanie rodziców, śmierć rodzica, poznanie partnera/partnerki rodzica, rozpoczęcie edukacji przedszkolnej/szkolnej), wczesnodziecięcych lęków, wybuchów złości, odmowy współpracy z rodzicami, trudności w relacjach z rówieśnikami.

Sesje adresowane są do dzieci od 6 do 11 roku życia, odbywają się raz w tygodniu, lub co dwa tygodnie, w zależności od rozpoznanej trudności i wieku dziecka. Czas trwania cyklu spotkań zależy od potrzeb dziecka oraz współpracy z rodzicami. Do udziału w pierwszym spotkaniu zapraszany jest rodzic/opiekun prawny dziecka, który wyraża zgodę na konsultacje dziecka/podopiecznego.

Psychoterapeuci

Alicja Potorska

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Uzależnień prowadzonej przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu akredytowanej przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej

Image

Spotkajmy się w TERAPIOtece

lub dowiedz się więcej o nas